jNews Module  
Joomla Extensions powered by Joobi
   

DANIELE PALLOTTI

 

{youtube}GbJT5fP04Ow|350|250|0{/youtube}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO DELLA CANZONE

 

Al piôv

 

Al zîl soltànt mèż åura fà l êra tótt sraggn e têrs
d un trât am pèr ch'ai câsca l univêrs
di trón con däl sajàtt ch'ai pèr la guèra
cån di nuvlón acsé bâs ch'i tåccn in tèra...

Al piôv, al pîov in mèż ai fiûr e in mèż al fói
al piôv, am vén vójja ed córrer schèlz in mèż al mói
al piôv, al cuntadén l à asptè tótta la stmèna
e al cói däntr int na bått l'âcua piuvèna.

Al piôv, al piôv in mèż al bòsc e int i sintîr
al piôv in vatta al mî parôl e ai mî pensîr
al piôv in vatta ai mirasûl e ala lavanda,
adèsa la vén żå che Dío la manda.

Al piôv, al piôv in vatta ai cópp e int i curtîl
al piôv in vatta ai pèl dla lûs e in vatta ai fîl
al piôv, pò al smétt al inpruvîs come un mirâcuel
e ai spónta l èrc in zîl, guèrda ec spetâcuel.

L à sméss, al månnd adèsa l é turnè a culûr
l à sméss, adès i én turnè äli èv in mèż ai fiûr
l à sméss, adès ch'l é tótt lavè d in fånnd a zémma
al månnd al pèr parfén pió bèl che prémma.

Trunbón e ténpen pr orchestrèr sajàtt e trón
viulén par l'âcua ch'la vén żå in vatta ai żardén,
i fiè cån i èrc ch'i fan cunzêrt cån la tinpèsta
ma d frånt al diretåur mé a chén la tèsta.

 

   
© ALLROUNDER